Remodelació del contorn corporal

Inclou tècniques tan variades com la lipectomia de braços, l’abdominoplàstia, la lipectomia de cames, la liposucció o lipoescultura i l’augment de glutis.

Lipectomia de braços i cames

Tant la lipectomia de braços com la lipectomia de cames consisteixen a eliminar l’excedent de pell i greix, retensant les estructures i armonitzant la forma.

Abdominoplàstia

L’abdominoplàstia també es una técnica per eliminar l’excedent de pell i greix a nivel abdominal, però a més a més reparant la musculatura de la pared abdominal i conferint-li un aspecte i un to molt més juvenil i esportiu.

Liposucció

La liposucció o lipoescultura és una tècnica quirúrgica que consisteix en aspirar greix d’un àrea del cos sense gairebé incisió cutània i que permet perdre volum localitzat i modificar l’estructura corporal de manera permanent. La liposucció pot realitzar-se amb anestèsia local o general depenent del volum de greix i de les zones a tractar i prácticament es poden tractar totes les zones del cos.  Pot asociar-se a lipoinyecció de greix a les zones deprimides per augmentar  la milloria de la forma.

Augment de glutis

Augment de Glutis es fa mitjançant l´implantament de prótesis glúteas en posición submuscular o subfascial i a través d´una petita incisió interglútea.

Més de 50.000 tractaments realitzats ens avalen

  

info@serrarubia.com

630 943 282