Cirurgia Reconstructiva Oncològica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu eleifend lectus. Nulla odio diam, blandit sit amet aliquet eget, sollicitudin et urna.

Reconstrucció mamària

La Cirurgia oncològica mamària és l’amputació total o parcial de la mama aplicant tècniques de cirurgia estètica i amb reconstrucció immediata (a la mateixa operació) de la mama amb microcirurgia supra selectiva (DIEPS), gangli centinella i buidament ganglionar. Aquestes tècniques tenen el mateix percentatge de curació que l’amputació i reconstrucció després d’un temps.

Reconstrucció de membres

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu eleifend lectus. Nulla odio diam, blandit sit amet aliquet eget, sollicitudin et urna.

Epítesi cràneofacial

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu eleifend lectus. Nulla odio diam, blandit sit amet aliquet eget, sollicitudin et urna. 

Càncer de pell

Cirurgia dels tumors benignes i del Càncer de pell. A la  nostra unitat poden ser tractats tot tipus de lesions cutànies, tant benignes com malignes, inclòs el melanoma amb gangli centinella i buidament ganglionar si és necessari.

Cirurgia oncològica de cap i coll

Tractament de tumors extensos de cavitat oral, laringe o faringe, amb la planificació conjunta de la reconstrucció mitjançant implants o teixit propi (microcirurgia). Tractament de tumors nasals o auriculars amb reconstrucció immediata disminuint les seqüeles estètiques.    

Romnem, cotia eti,
dereste rissimanduci se tem in vit.

  

info@serrarubia.com

630 943 282